285, Mira Lehtinen, fysioterapeutti, Jokela

Mira Lehtinen, 37, Asiantuntija / fysioterapeutti, Jokela

Olen ehdolla Tuusulan valtuustoon, koska haluan vaikuttaa ja olla mukana rakentamassa elinvoimaisempaa ja hyvinvoivaa Tuusulaa. Nyt valmistellaan tärkeitä päätöksiä ja esimerkiksi Jokelan alueen kehittäminen tulee olemaan tärkeässä roolissa tulevalla valtuustokaudella. Siksi haluan olla mukana päättämässä yhteisistä asioistamme.

Minulle on tärkeää edistää lasten, nuorten ja perheiden sujuvampaa arkea sekä lisätä kaikkien tuusulalaisten hyvinvointia. Meillä ei ole varaa hukata nuoria vaan pitää luoda mahdollisuuksia harrastaa, kouluttautua, osallistua. Satsaukset syrjäytymisen ehkäisyyn tuottavat moninkertaisesti arvoa nyt ja tulevaisuudessa. Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa. Päätöksenteossa vaikutuksia tulee miettiä pitkällä aikavälillä ja kuntalaisten, erityisesti nuorten, osallisuutta tulee lisätä jo valmisteluvaiheessa. Viihtyisä ja liikkumiseen kannustava ympäristö sekä toimivat lähipalvelut ovat tärkeä osa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä.

Asun perheeni kanssa Jokelassa ja kiireisen lapsiperhearjen vastapainona nautin luonnossa liikkumisesta yksin ja yhdessä perheen kanssa. Tuusulan päätöksentekoon tuon rohkeutta, arjen ääntä ja konkreettisia tekoja.

Luottamustehtäviäni Tuusulassa:

  • Kolsan vanhempainyhdistys; puheenjohtaja 2016-
  • Tuusulan lapsi- ja perheasianneuvosto; jäsen 2019-, varapuheenjohtaja 2020-
  • Terveyden edistämisen lautakunta, 
    lape-neuvoston edustaja 2019-