Tuusulan puolesta on kuntalaisen asialla

 • puoluerajat ylittävä paikallisen ja alueellisen vaikuttamisen verkosto avoimen ja demokraattisen päätöksenteon puolesta
 • keskustelun ja yhteistyön foorumi, joka keskittyy työhön koko Tuusulan ja hyvinvointialueen asukkaiden hyväksi
 • liike, jossa voit vaikuttaa sinua lähellä oleviin asioihin
 • paikallinen yhdistys, jonka jäsenet edustavat Tuusulan eri alueiden asukkaita ja tuovat paikallista asiantuntemusta kunnan päätöksentekoon
 • Tupu on kunta- ja aluepolitiikan sillanrakentaja: toimimme avoimesti, rohkeasti ja yhdessä!

Tule jäseneksi

Haluatko vaikuttaa kotikuntasi asioihin?

Tupu ry on kiinnostunut sinusta, joka ajattelet avoimesti ja rohkeasti sekä haluat toimia yhdessä kotikuntasi ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen puolesta. Yhdessä kanssamme olet aidosti vaikuttaja ja tulet heti kuulluksi. Ota yhteyttä

Tervetuloa mukaan!

Me Tuusulan puolesta ryhmässä ja yhdistyksessä olemme sopineet, että noudatamme toiminnassamme seuraavia periaatteita:

 1. Pyrimme omalla toiminnallamme vaikuttamaan aitoon ja avoimeen kuntalaisvaikuttamiseen.
 2. Ylläpidämme hyvää yhteishenkeä.
 3. Kohtelemme toisiamme ja yhteistyötahojamme sekä kunnan virkamiehiä puolueesta tai ryhmästä riippumatta asiallisesti ja kunnioittavasti.
 4. Emme hyväksy tai käytä vihapuhetta tai epäasiallista kielenkäyttöä missään yhteydessä tai muodossa.
 5. Tuusulan puolesta ryhmässä jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen. Ryhmäpäätöksiä tehdään vain, jos siitä sovitaan erikseen ja se sopii kaikille.
 6. Tuemme toinen toisiamme. Olemme avoimia ja selvitämme mahdolliset ristiriidat heti. Edistämme aktiivisesti tasa-arvoisia toimintatapoja.   
 7. Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa, yhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille.

Copyright © 2019 Tietosuojaseloste