Tupu valitsi vaalivuoden puheenjohtajaksi Cecilia Veikkolaisen

Tupu ry valitsi syyskokouksessaan 4.10.2016 puheenjohtajakseen Cecilia Veikkolaisen. Cecilia aloittaa yhdistyksen puheenjohtajan tehtävässä ensi vuoden alussa. Hänen vastuullaan on kuntavaalityöryhmän johtaminen, josta hän raportoi yhdistyksen puheenjohtaja Margita Winqvistille vuoden loppuun. Valtuustoryhmän johdossa jatkaa Jussi Salonen.

Yhdistys kiittää lämpimästi Margitaa hienosti hoidetusta puheenjohtajakaudesta ja kannustaa vaalityöryhmää jatkamaan yhdistyksen menestyksekkäitä perinteitä – lisäämään kannatusta ja valtuutettujen määrää jälleen tulevissa vaaleissa!

Tupu ry:n vuosikokouksessa toivotimme myös Tuija Reinikaiselle onnea uuteen kotikaupunkiin. Tuija jatkaa tukenamme asiantuntijana ja visionäärinä edelleen ja on kokeneen poliittisen kaartimme tärkeä taustavoima. 

Vuoden 2017 hallituksen kokoonpano julkaistaan myöhemmin järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Hallitus

Puistotalkoot Tuusulanjärven kirkkorannassa jatkuivat

Viikonloppujen risusavotan kasat
Talkoolaisia työssä 2.10.2016
Kirkkoranta 18.9.2016 talkootöiden jälkeen
Kuvassa talkoolaiset (18.9.2016): Jussi Salonen, Kyösti Salonen, Marko Ceder, Ari Halme, Kimmo Matero ja Markus Meckelborg

Talkoohenkisten kuntalaisten työt Tuusulanjärven näkyvyyden lisäämiseksi jatkuivat sunnuntaina, 2.10.2016. Tuusulanjärven eteläosan virkistyskäytöstä on valmistumassa toimenpidesuunnitelma. 

Toimenpidesuunnitelma laaditaan, kun halutaan tehdä toimenpiteitä Natura-alueella. Järvialueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma on vuodelta 2003 ja järven eteläiseltä alueelta sen verran vanhentunut, ettei siinä esitettyjä toimenpiteitä voi enää sellaisenaan toteuttaa, kertoo Tuusulanjärven eteläosan toimenpidesuunnitelmaa valmisteleva kaavasuunnittelija Katja Gräsbeck.

Tuusulalaiset haluaisivat avartaa näkymää järvelle Koskenmäen natura-alueella, jossa on huomioitava suojaisat vesialueet linnuille ja rantasoiden pitäminen avoimena. Toisaalta alueen virkistyskäyttö paranisi, kun sinne toteuttaisiin kunnon kulkureitit ja katselupaikat, uusittaisiin reitti länsirannalle ja järvinäköalaa avaittasiin. Myös Tuusulan viheraluestrategia- ja yleiskaavatyön yhteydessä saadussa palautteessa toivottiin erityisesti lisää kulkureittejä ja alueen siistimistä.

Reunaehtoina ovat

  • Huomattava osa on Natura-aluetta
  • Lintudirektiivissä nimetyt lajit otettava huomioon
  • Virkistyskäyttöä palvelevat toimenpiteet alueille, joissa ei aiheuteta haittaa suojeltaville lajeille
  • Maisemanhoito toteutettava Naturan ehdoilla
  • Maanomistusoloja ei ole tarkasteltu

Tämän hetkinen projektimme kohdistuu Tuusulan kirkonrantaan, jossa voimakkaasti kasvanut aluskasvillisuus peittää näköalan Tuusulanjärvelle. Olemme saaneet kunnanpuutarhuri Pirjo-Riitta Pyysingiltä luvan karsia pajukkoa rannasta. Tämä on toteutettu talkoovoimin kahdesti, eli 10. ja 18. syyskuuta.Jatkamme projektia jälleen tulevana viikonloppuna eli 24.9.

Kuvassa talkoolaiset Jussi Salonen, Kyösti Salonen, Marko Ceder, Ari Halme, Kimmo Matero ja Markus Meckelborg – sekä työn tulosta.


 

Tupulaiset  Eloseminaarissa
 

Kokoonnuimme elokuiseen seminaariin 20 tupulaisen voimin Rusutjärven rannalle, Metsäpirtille. Seminaari oli raikas ja tunnelmallinen aloitus poliittiseen syksyyn Tuusulan puolesta

Elokuu on sadonkorjuun aikaa. Seminaarin aluksi Susanna Ode oli valmistanut tuorevihanneksista tomaattikeiton ja itsekasvattamistaan kurkuista salaatin.

Seminaarin pääaiheena oli 9.4.2017 pidettävät kuntavaalit. Pohdimme valtuuston keväisiä päätöksiä, jotka yhdistyksessämme ovat olleet aktiivisen keskustelun kohteena, eli aloitet kuntaliitoksesta Järvenpään kanssa ja neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä, päätökset poliittisesta johtamisesta ja luottamushenkilöorganisaatiosta, päätös kotouttamisohjelmasta ja pakolaisten vastaanotosta, päätös joukkoliikenteen kehittämisestä sekä taloudellisesti merkittävä päätös liittymisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttäjäksi.

Keskustelun lomassa Paula Hyttinen tarjosi leipomansa herkulliset pullat kahvin kera.

Päätimme aloittaa aktiivisen kunnallisvaaleihin valmistautumisen, jonka syyskokouksessa lokakuussa vahvistamme. Esiin nousi kerrassaan mahtavia ideoita vaalien voittamiseksi sekä riskejä, jotka on ratkaistava hyvissä ajoin ennen Tuusulanjärven ja Rusutjärven jäiden jäätymistä. Ryhmässämme on uusia idearikkaita ja analysoivia jäseniä, mutta tarvitsemme kokeneita substanssiosaajia ja neuvottelutaitoisia valtuutettujamme jatkossakin.

Päätimme antoisan seminaaripäivän Metsäpirtin saunalla takkamakkaraa grillaten, saunoen ja Rusutjärvessä uiden.

Hallitus

Tupulaiset lämpökeskuksen ympäristön raivaustalkoissa

Lämpökeskuksen alue talkoiden jälkeen maanantaina 11.7. Esimerkiksi tenniskenttä ei aiemmin näkynyt puiden takaa juuri ollenkaan.
Markus Meckelborg vastasi talkoiden metsurin töistä. Kuvassa myös yksi hänen tyttäristään.

Varuskunnan alueen lämpökeskuksen talkoita pidettiin perjantaina 8.7. ja maanantaina 11.7. Talkoolaisia oli kutsuttu koolle Tuusulan Facebook-ryhmässä netissä. Alue on valtion Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa ja kunnan käytössä vuokralla.

Lyhyellä varoitusajalla, keskellä heinäkuuta, saatiin kokoon hyvä ja tehokas talkooryhmä tupulaisia ja muita tuusulalaisia, joiden voimin metsittynyttä ja lähes umpeen kasvanutta aluetta päästiin taas avaamaan lähemmäs alueen alkuperäistä tilaa.

Vaikka kahdetkin talkoot saivat aluetta avarammaksi, paljon on vielä tehtävänä. Korkea kasvillisuus ja vielä moni ajan mittaan väärään paikkaan kasvanut puu pitää raivata pois, jotta saamme tästäkin alueesta käyttökelpoisen esimerkiksi tapahtumille. Alue kaipaa siis vielä kolmattakin talkooiltaa.

Lämpökeskuksen tulevasta kohtalosta on keskusteltu viime aikoina niin paikallislehdissä kuin myös teknisessä lautakunnassa ja virkamiestasolla. Lehtikirjoituksissa on erityisesti puollettu käytöstä poistuneen lämpökeskuksen säilyttämistä yhtenä kulttuurikohteena. Talkoolaiset innostuivatkin ideoimaan lämpökeskuksen edustaa teatteri-, musiikki- ja urheilutapahtumien amfiteatteriksi. Myös itse lämpökeskus sai uudenlaisia taiteellisia sisustus- ja valaistusideoita paikallaolleilta.

Kunnanvaltuusto äänesti lautakuntarakenteen uudistamisen, kuntalaisten osallistamisen vahvistamisen ja todennäköisen Tuusulan pormestarin puolesta

Vieko valtuuston päätös kohti sateenkaaren päätä?

Tuusulan kunnantalolla käytiin maanantaina 6. kesäkuuta poikkeuksellisen pitkä keskustelu Tuusulan kunnan poliittisen johtajuuden uudistamisesta.

Vuoden ajan valtuustoryhmät ovat tehneet töitä sekä lautakuntatason että korkeimman poliittisen hallinnon uudistamisen puolesta. Valtuustoryhmät ja niiden yhteinen toimikunta päätyivät lopulta kompromissiehdotukseen kunnan poliittisen johtamisen osalta.

Lautakuntarakenteen uudistaminen ja kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen jäivät vähemmälle huomioille valtuuston keskustelussa. Uudistuskokonaisuus koostuu kolmesta eri osasta

  1. Poliittisen johtajuuden vahvistaminen, jossa pormestari yhdessä kansliapäällikön kanssa.
  2. Lautakuntarakenteen uudistaminen: Vähennämme lautakuntien määrää niin, että jäljelle jää kasvatus- ja sivistyslautakunta, kulttuuri-vapaa-aikalautakunta, kuntakehityslautakunta, tekninen lautakunta, edelleen sotelautakunta kunnes sosiaali-terveysasiat siirtyvät vuoden 2019 alusta maakuntien tehtäväksi. Tuusulassa säilyy lakimääräiset lautakunnat.
  3. Kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen ja uudistaminen: Kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien roolin, asiakaslähtöisyyden vahvistaminen sekä uudenlaisten verkostojen kehittäminen kuntalaisten, yhteisöjen ja sidosryhmien vuorovaikutuksen kasvattamiseksi.

Antti Kaikkonen ehdotti, että järjestetään kuntalaiskuuleminen kunnan poliittisen johtamisen mallista suoritetaan siinä vaiheessa, kun valtuusto arvioi kokemuksia uudesta poliittisen johtosäännöstä ja sen jatkuvuudesta. Ehdotuksesta äänestettiin ja katsottiin, että jonkinlainen kuuleminen voidaan järjestää. Kuulemistavasta ei tehty tässä yhteydessä päätöstä.

Valtuusto päätti edetä kohti joulukuun 2016 hallintosäännön uudistamista kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Tupun valtuustoryhmä oli valtuuston äänestyksissä yhtenäinen.

Vaalit.fi -sivuston logo.

Kuntavaalit lähestyvät


Kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta 2017. Tuusulan puolesta ry haluaa jatkaa työtä avoimen päätöksenteon, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamisen sekä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyön kehittämiseksi.

Tuusulan puolesta on vahva, puolueista riippumaton kotiseutuyhdistys avoimen ja demokraattisen päätöksenteon puolesta. Kaudella 2013-2016 ryhmämme on ollut valtuuston toiseksi suurin – vuoden 2012 vaaleissa joka 5. tuusulainen äänesti Tupua.

Tupulaiset edustavat eri alueiden asukkaita ja tuovat paikallista asiantuntemusta päätöksentekoon. Valtuustoryhmässämme on niin puolueisiin sitoutumattomia kuin eri puolueiden jäseniäkin. Tupulaisia yhdistää tahto kehittää paikallista vaikuttamista kuntalaisen näkökulmasta.

Tule mukaan vaikuttamaan kuntamme vetovoimaan ja hyvinvointiin!

Parhaillaan kokoamme ehdokaslistaa tuleviin kuntavaaleihin. Ota yhteyttä Cecilia Veikkolaiseen (cecilia.veikkolainen[at]tuusulanpuolesta.fi), tupulaisiin valtuutettuihin tai täytä yhteystietolomake tästä linkistä.


Tupu – Onnellisen Tuusulan puolesta!

Tupu on mukana Tuusulan tapahtumissa

 

Olemme mukana vuoden ympäri erilaisissa tapahtumissa.

Meidät tapaa Jokelassa, Kellokoskella
ja Hyrylässä markkinoilla ja vastaavissa tapahtumissa.

Tervetuloa mukaan toimintaan tai vain keskustelemaan
kanssamme Sinua kiinnostavista kunnallisista aiheista.

Tuusulan puolesta ry, Tupu, on vahva, puolueista riippumaton kotiseutuyhdistys avoimen ja demokraattisen päätöksenteon puolesta. Tupu on vuodesta 2012 ollut Tuusulan toiseksi suurin valtuustoryhmä; valtuustoryhmässämme on 11 valtuutettua. Tupulaiset edustavat eri alueiden asukkaita ja tuovat paikallista asiantuntemusta päätöksentekoon. Tervettuloa mukaan vaikuttamaan kuntamme vetovoimaan ja hyvinvointiin!

 

Tupu ry:n hallitus 2016

Syyskokous 26.11.2015

Tuusulan puolesta ry valitsi syyskokouksessa hallituksen vuodelle 2016. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Margita Winqvist. Kuvassa vasemmalta Toni Luode, Matti Heikkilä, Marko Ceder, Margita Winqvist, Cecilia Veikkolainen ja Pirjo Rahkala.

Tuusulan puolesta ry on vahva, puolueista riippumaton kotiseutuyhdistys avoimen ja demokraattisen päätöksenteon puolesta. Valtuustoryhmäämme kuuluu 11 kunnanvaltuutettua. Tupulaiset edustavat eri alueiden asukkaita ja tuovat paikallista asiantuntemustaan päätöksentekoon.

Tuusulan puolesta ry, Tupu, on puolueista riippumaton kotiseutuyhdistys. Vuoden 2012 vaaleista alkaen se on ollut Tuusulan toiseksi suurin valtuustoryhmä.

Tupulaiset edustavat eri alueiden asukkaita ja tuovat paikallista asiantuntemustaan päätöksentekoon.

Tupulaisten avoin nuotioilta kesäkuussa Ruotsinkylässä.

A photo posted by Tuusulan puolesta ry TuPu (@tuusulanpuolesta) on