294, Matti Rantanen, diplomi-insinööri, Lahela

Olen lahelalainen maanmittauksen diplomi-insinööri. Minulla on laaja ja monialainen työkokemus insinööritoimistosta, ammattikorkeakoulun yliopettajana ja viimeisimpänä puolustusvoimista paikka- ja olosuhdetietoalan sekä laadunhallinnan tehtävistä. 

Perheeseeni kuuluu aviopuolison lisäksi kaksi aikuista lasta puolisoineen ja kaksi lastenlasta. Lasteni harrastusten kautta minulla on ollut ilo olla mukana monen tuusulalaisen perheen arjessa. 

Minun mielestäni Tuusulaa kannattaa kehittää terveellisenä ja turvallisena maaseutumaisena pikkukaupunkina. 

Tuusulan kokonaisvaltainen kehittäminen tarkoittaa hallittua maankäytön suunnittelua, jossa kuntakeskuksia kehitetään tasapainoisesti. Liikenneyhteyksiä ja joukkoliikenteen palveluita on kehitettävä siten, että ne vastaavat  kuntalaisten ja yritysten tarpeisiin. 

Kouluista ja oman kunnan opiskelupaikoista on pidettävä huolta, koska tulevaisuus on nuorten. 

Harrastusmahdollisuuksilla turvataan terveellinen ja hyvä elämä lapsille, nuorille, työikäisille ja eläkeläisille. 

Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluita on pyrittävä kehittämään ja ylläpitämään helposti saavutettavina, jotta ikääntyvien ja vammaisten olisi täällä hyvä olla ja asua. 

Koska kaikella on hintansa, ympyrä sulkeutuu takaisin maankäytön ja liikenteen kehittämiseen, jotta Tuusula on jatkossakin houkutteleva paikka uusille asukkaille ja yrityksille. Vain siten voidaan turvata kunnan talouden tasapaino ilman veronkorotuksia. 

Lupaan tehdä parhaani Tuusulan ja tuusulalaisten hyväksi.