284, Elisa Laitila, sosionomiopiskelija, Jokela

Olen 22-vuotias sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö -opiskelija Jokelasta. Olen asunut koko ikäni Jokelassa ja tänne omat sukujuureni pitkälti myös ulottuvat. Varhaiskasvatuksesta lukioon asti olen opit saanut Jokelasta, oman kylän kouluista.

Nuorten asioita pitää viedä eteenpäin, sekä tuoda heidän ääntänsä enemmän kuuluviin. Koulutukseen, lapsiin ja nuoriin sekä heidän hyvinvointiin tulee panostaa. Olen työskennellyt useamman vuoden tuusulalaisten nuorten kanssa koko Tuusulan alueella, joten ymmärrän toimintaympäristön mahdollisuudet ja haasteet myös itse nuorena. Tuusulaa pitää kehittää, päärata ja pääkaupunkisudun läheisyys pitää hyödyntää. Haluan Tuusulan olevan se paikka, jonne halutaan muuttaa ja palata takaisin. Päätöksenteon vaikutukset näkyvät välillä vasta pitkällä aikavälillä, joten tulevaisuutta ja tulevia kuntalaisia pitää ajatella päätöksiä tehdessä.

Tällä hetkellä toimin Tuusulan kunnan valtuutettuna sekä kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenenä. Olen myös korkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja ja aikaisemmin olen ollut mukana myös Tuusulan nuorisovaltuustossa sekä Tuusulan lukion, Jokelan toimipisteen opiskelijakunnan hallituksessa.