293, Liisa Palvas, assistentti, Kellokoski

Kiinnostus kehittää niin Tuusulaa kuin omaa asuinaluettani Kellokoskea, halu osallistua arkipäiväämme vaikuttaviin suunnitelmiin ja päästä vaikuttamaan päätöksentekoon ovat kannustimia asettua ehdolle kuntavaaleissa. Palveluverkko ja sen kaikenikäisille tarjoamien palveluiden järjestäminen lähellä kuntalaista ja kuntalaisten tarpeiden mukaan toteutettuna, lähiluonto ja sen virkistyskäyttö ovat asioita, joita pyrin edistämään päätöksenteollani.

Kuntatalous on suurten haasteiden edessä tulevana valtuustokautena. Jotta kunnan tuottamisen palveluiden laatu ei kärsisi, on kaikkia kuntatalouden hallinnan työkalupakissa olevia keinoja käytettävä tapauskohtaisesti harkiten. Omistaja-ohjaus ja kunnan aktiivinen edunvalvonta ovat avainasemassa kustannusten hillitsemisessä ja niihin tulee panostaa vahvemmin tulevalla valtuustokaudella.

Tuusula on taajamien kunta, ja minusta on tärkeää, että kunnan eri osia kehitetään tasapuolisesti ja erityisesti kylien elinvoimaisuutta tuetaan hakemalla keinoja esim. kaavoituksesta.

Näen kuntalaisvaikuttamisen keinona, jolla asukaslähtöinen asumisen, liikkumisen ja kunnan toimintojen kehittäminen saa lisää jalansijaa. Kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeä osa tätä osallisuuden kokonaisuutta.

Olen toiminut kuluvalla valtuustokaudella valtuutettuna ja saanut kokemusta kuntapäättämisestä useassa eri luottamustoimessa. Näen avoimuuden, luottamuksen ja yhteistyön rakentamisen eri kuntapäättäjäryhmien ja virkamiesten välillä olevan sitä oikeanlaista tapa vaikuttaa ja toteuttaa kuntapäättämistä.