307, Margita Winqvist, lähihoitaja, eläkeläinen, närvårdare, pensionär, Ruotsinkylä / Klemetskog

Margita Winqvist, 68 v, lähihoitaja, eläkeläinen Ruotsinkylästä.

Valtuutettu, Kuntakehityslautakunta ja Tuusulan Vesi 8 vuotta. Politiikassa mukana 20 vuotta.

 • Kuntapolitiikassa koen tärkeäksi kuunnella kuntalaisia ja tehdä kauaskantoisia monipuolisia kuntalaisia ja ympäristöä tukevia päätöksiä.
 • Kunnan peruspalvelut tulee saada lähipalvelupisteistä. Terveys- ja hyvinvoinnin toimintaa on järjestettävä kaiken ikäisille.
 • Lähiliikuntamahdollisuudet ovat tärkeitä.
 • Kunnan sisäisen joukkoliikkumisen mahdollisuudet joukkoliikenteessä tai kutsuliikenne on toteutettava.
 • Myös toimiva suora joukkoliikenne Hyrylästä Helsingin keskustaan on saatava takaisin.
 • Yritystoiminnan joustava mahdollistaminen luontoarvoja kunnioittaen.
 • Tuusulan kunta on edelleen maalaiskunta monine pikku kylineen. "Kyläkaavojen" toteutus ensisijaisesti yhdessä ensin keskustellen maanomistajien kanssa. Elinvoimiset kylät.
 • Priorisoida päiväkotien - ja koulujen rakentaminen. Huolehdittava kunnan kiinteistöjen ylläpidosta.
 • Kunnan taloudesta pidettävä huolta.

Svenska som modersmål och skolgång är ett alternativ i vår kommun.


Margita Winqvist, 68 år, närvårdare, pensionär från Klemetskog.

Fullmäktige- och kommunplaneringsledamot samt Tuusulan Vesi styrelseledamot i 8   år. Varit med i politiken i 20 år.

 • Inom kommunpolitiken anser jag att det är viktigt att lyssna på invånarna i kommunen samt ta hänsyn till invånarna och naturen och göra beslut, som bär långt framöver.
 • Se till att grundservicen inom kommunbetjäningen är nära invånarna; hälsa - och välfärds verksamhet finns för alla.
 • Möjligheter att röra på sig i naturen nära hemmet.
 • Kollektiv trafik inom kommunen, eller möjlighet att ringa efter skjuts.
 • Få tillbaka en direkt busslinje mellan Skavaböle och Helsingfors centrum.
 • Möjliggöra smidig företagsverksamhet i hänsyn till naturen.
 • Tusby kommun är fortfarande en landsbygdskommun med sina många byar. Vi skall ge markägarna diskussionsrätt, att tillsammans först diskutera och ge möjlighet till "byaplanering ".
 • Prioritera byggandet av nya dagvårds - och skolhus. Kommunens fastigheter skall skötas.
 • Följa upp ekonomin i varje skede.