TUUSULAN PUOLESTA RY SYYSKOKOUS TORSTAINA 26.11.2020 KLO 19.00 RYKEMNTINPUISTON RUOKALASSA

16.11.2020

TUUSULAN PUOLESTA RY:N SYYSKOKOUS TORSTAINA 26.11.2020 KLO 19.00 RYKMENTINPUISTON RUOKALASSA RYKMENTINTIE

Tervetuloa Tuusulan puolesta ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 26.11.2020 Rykmentinpuiston ruokalaan os. Rykmentintie, 04300 Tuusula.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat sekä ne asiat, jotka jäsenistö on riittävän ajoissa esittänyt hallitukselle käsiteltäväksi jäsenkokouksessa:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja

jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Päätetään hallituksen kokoonpanosta

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet

8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

9. Käsitellään muut asiat

·       Evästyksiä kuntavaaleihin 2021

Kokouksessa noudatetaan viranomaisten ohjeita koronaan liittyen (suojamaskit ja – etäisyydet, THL:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä). Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla jos on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita.

Ei kahvitarjoilua.

Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä niiden osalta, jotka ilmoittavat siitä etukäteen to 26.11.2020 klo 17.00 mennessä ja lähettävät sähköpostiosoitteen, johon kokouslinkki lähetetään. Ilmoittautumiset puheenjohtajalle jari.o.anttalainen@gmail.com tai Jussi Saloselle, jussi.salonen@saunalahti.fi

Paikalle tulijoita pyydetään ilmoittautumaan sihteerille Margita Winqvistille margita.winqvist@elisanet.fiTuusulan puolesta ry hallitus