Tuusulan kunnanvaltuuston uusi puheenjohtaja - Kati Lepojärvi

17.6.2019

Tuusulan kunnanvaltuustolla on uusi puheenjohtaja - Tuusula puolesta ry:n valtuutettu Kati Lepojarvi. Kati asuu Lahelassa perheineen ja on ensimmäisen kauden valtuutettumme.

Katin juuret ovat vahvasti Tuusulanjärven rantamilla. Hän on viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Järvenpäässä, ennen kuin opinnot ja työt veivät Turkuun ja ulkomaille. Monipuolinen yhteistyö Tuusulanjärven molemmin puolin onkin hänelle tärkeää.

Kati muutti perheineen Tuusulaan v. 2012 Helsingin ydinkeskustasta: laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, maaseudun rauha, luonnon läheisyys ja monimuotoisuus, turvallisuus ja tuusulalainen yhteisöllisyys- kylien me-henki - ja tonttien saatavuus, houkuttelivat tulemaan ja jäämään Tuusulaan. Mm. näitä Kati on lähtenyt myös aktiivisesti päättäjänä tukemaan ja kehittämään. Kati toimi vuodet 2017-2019 valtuuston 2. varapuheenjohtajana.

Musiikki on Katille yksi rakkaimmista harrastuksista. Hän toimii myös entisen opinahjonsa, Keskisen Uudenmaan Musiikkopiston johtokunnan, puheenjohtajana.

Näiden lisäksi Kati toimii kuntakehityslautakunnan varajäsenenä sekä pyrkii edistämään inhimillisiä ja innovatiivisia soteratkaisuja Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän hallituksen jäsenenä.

Nyt Kati astuu valtuuston puheenjohtajan vaativiin ja palkitseviin tehtäviin. Hänen valtiotieteellinen koulutuksensa ja työkokemuksensa päätöksenteon eri tasoilta on antanut hänelle vahvan pohjan rakentaa puheenjohtajarooliaan.

Toimiva yhteistyö valtuustossa yli ryhmärajojen ja toimialojen taas on luonut edellytykset hyvän työn jatkamiseksi tuusulalaisten eteen, ja tätä hän tulee jatkamaan - avoimesti, rohkeasti ja yhdessä.