Kunnanvaltuusto äänesti lautakuntarakenteen uudistamisen, kuntalaisten osallistamisen vahvistamisen ja todennäköisen Tuusulan pormestarin puolesta

Vieko valtuuston päätös kohti sateenkaaren päätä?

Tuusulan kunnantalolla maanantaina 6.6. nähtiin poikkeuksellisen pitkä keskustelu Tuusulan kunnan poliittisen johtajuuden uudistamisesta.

Vuoden ajan ovat valtuustoryhmät tehneet töitä sekä lautakuntatason että aina korkeimman poliittisen hallinnon uudistamisen puolesta. Valtuustoryhmät ja niiden yhteinen toimikunta päätyivät lopulta kompromissiehdotukseen erityisesti kunnan poliittisen johtamisen osalta.

Lautakuntarakenteen uudistaminen ja kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen jäivät vähemmälle huomioille valtuuston keskustelussa. Uudistuskokonaisuus koostuu kolmesta eri osasta

  1. Poliittisen johtajuuden vahvistaminen, jossa pormestari yhdessä kansliapäällikön kanssa.
  2. Lautakuntarakenteen uudistaminen: Vähennämme lautakuntien määrää niin, että jäljelle jää kasvatus- ja sivistyslautakunta, kulttuuri-vapaa-aikalautakunta, kuntakehityslautakunta, tekninen lautakunta, edelleen sotelautakunta kunnes sosiaali-terveysasiat siirtyvät vuoden 2019 alusta maakuntien tehtäväksi. Tuusulassa säilyy lakimääräiset lautakunnat.
  3. Kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen ja uudistaminen: Kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien roolin, asiakaslähtöisyyden vahvistaminen sekä uudenlaisten verkostojen kehittäminen kuntalaisten, yhteisöjen ja sidosryhmien vuorovaikutuksen kasvattamiseksi.

Antti Kaikkonen ehdotti, että järjestetään kuntalaiskuuleminen kunnan poliittisen johtamisen mallista suoritetaan siinä vaiheessa, kun valtuusto arvioi kokemuksia uudesta poliittisen johtosäännöstä ja sen jatkuvuudesta. Ehdotuksesta äänestettiin ja katsottiin, että jonkinlainen kuuleminen voidaan järjestää. Kuulemistavasta ei tehty tässä yhteydessä päätöstä.

Valtuusto päätti edetä kohti joulukuun 2016 hallintosäännön uudistamista kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Tupun valtuustoryhmä oli valtuuston äänestyksissä yhtenäinen.

Poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistaminen kunnanhallituksessa tänään 30.5.2016

Kunnanhallituksessa päätetiin poliittisenjohtamisen ja luottamushenkilöorganisaation uudistamisesta äänestyksen jälkeen Tuija Reinikaisen esityksen mukaisesti. Tupun kunnanhallitusedustajat äänestävät muutoksen puolesta.

Vaalit.fi -sivuston logo.

Kunnallisvaalit lähestyvät

 

Kunnallisvaalit pidetään nykyisen tiedon mukaan sunnuntaina 9.4.2017.
Tuusulan puolesta ry haluaa jatkaa avoimempaa päätöksentekoa, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja yhteistyön kehittämistä virkamiesten ja luottamushenkilöiden välillä osallistumalla kunnallisvaaleihin ja vaikuttamalla valtuustossa.

 

Tuusulan puolesta ry (Tupu) ei ole puolue, vaikka kunnanvaltuustossa onkin toiseksi suurin valtuustoryhmällään, vaan kotiseutuyhdistys. Tutustu historiaamme ja periaatteisiimme Tupu -välilehdellä.
Valtuustoryhmässämme on sekä sitoutumattomia että eri puolueiden jäseniä. Jos olet siis jo jonkin puolueen jäsen, voit silti olla tupulainen.


Etsimme nyt yhdistyksemme jäseniksi kiinnostuneita sekä mahdollisesti tuleviin kunnallisvaaleihin ryhmämme ehdokkaaksi lähteviä. Jäsenyyskaavake löytyy Jäsenyys-sivulta. Vaaliasioissa otathan yhteyttä Cecilia Veikkolaiseen:

cecilia.veikkolainen@tuusulanpuolesta.fi


Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat jäsenet. Yhdessä teemme onnellisemman Tuusulan.

Tupu on mukana Tuusulan tapahtumissa

 

Olemme mukana vuoden ympäri erilaisissa tapahtumissa.

Meidät tapaa Jokelassa, Kellokoskella
ja Hyrylässä markkinoilla ja vastaavissa tapahtumissa.

Tervetuloa mukaan toimintaan tai vain keskustelemaan
kanssamme Sinua kiinnostavista kunnallisista aiheista.

Tuusulan puolesta ry (Tupu) on puolueista riippumaton kotiseutuyhdistys. Se nousi vuoden 2012 vaaleissa toiseksi suurimmaksi valtuustoryhmäksi kahdellatoista (12) valtuutetulla 51:stä. Tällä hetkellä Tupun valtuustoryhmään kuuluu 11 valtuutettua.

Tupulaiset edustavat eri kylien ja alueiden asukkaita ja tuovat paikallista asiantuntemustaan päätöksentekoon.

Tupu ry:n hallitus 2016

Syyskokous 26.11.2015

Tuusulan puolesta ry (Tupu) valitsi syyskokouksessa yhdistykselle hallituksen vuodelle 2016. Vasemmalta Toni Luode, Matti Heikkilä, Marko Ceder, Margita Winqvist, Cecilia Veikkolainen ja Pirjo Rahkala.

Puheenjohtajana jatkaa Margita Winqvist.

Tupu on puolueista riippumaton kotiseutuyhdistys. Valtuustoryhmäämme kuuluu 11 kunnanvaltuutettua. Tupulaiset edustavat eri kylien ja alueiden asukkaita ja tuovat paikallista asiantuntemustaan päätöksentekoon, avoimesti.

Kuvia Eloseminaarista

Tuusulan puolesta ry (Tupu) on puolueista riippumaton kotiseutuyhdistys. Se nousi vuoden 2012 vaaleissa toiseksi suurimmaksi valtuustoryhmäksi kahdellatoista (12) valtuutetulla 51:stä.

Tupulaiset edustavat eri kylien ja alueiden asukkaita ja tuovat paikallista asiantuntemustaan päätöksentekoon.

Tulossa huhtikuussa la 16.4.

Kuva, jonka Tuusulan puolesta ry TuPu (@tuusulanpuolesta) julkaisi