Tupu ry:n syyskokous valitsi vaalivuoden 2017 puheenjohtajaksi Cecilia Veikkolaisen

Tupu ry piti syyskokouksen tiistaina 4.10.2016 Tuusulan kunnantalolla. Yhdistys valitsi vaalivuodeksi uuden nuoren puheenjohtajan Cecilia Veikkolaisen. Hän aloittaa tehtävät kuntavaalien osalta välittömästi raportoiden yhdistyksen puheenjohtaja Margita Winqvistille vuoden loppuun. Valtuustoryhmää puheenjohtaa Jussi Salonen.

Yhdistys kiittää sydämestään Margitaa upeasta puheenjohtajuudesta tarmokkain ottein ja kannustaa vaalityöryhmää jatkamaan menestyksen perinteitä - valtuutettujen määrän lisäys edellisissä kuntavaaleissa ja seurakuntavaaleissa.

Tupu ry:n vuosikokouksessa toivotimme Tuija Reinikaiselle onnea uuteen kotikaupunkiin, tosin hän jatkaa Tupun toiminnassa asiantuntijana tukenamme ja visionäärinä kokeneen poliittisen kaartimme taustavoimana. 

2017 hallituksen kokoonpano julkaistaan myöhemmin järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Tupu ry:n hallitus


 

Puistotalkoot jatkuivat Tuusulanjärven kirkkorannassa sunnuntaina 2.10.2016

Viikonloppujen risusavotan kasat
Talkoolaisia työssä 2.10.2016
Kirkkoranta 18.9.2016 talkootöiden jälkeen
Kuvassa talkoolaiset (18.9.2016): Jussi Salonen, Kyösti Salonen, Marko Ceder, Ari Halme, Kimmo Matero ja Markus Meckelborg

Työtä Tuusulanjärven näkyvyyden lisäämiseksi tehdään laajasti talkoohenkisten kuntalaisten voimin.

Tuusulanjärven eteläosan virkistyskäytöstä on valmistumassa toimenpidesuunnitelma. 

Toimenpidesuunnitelma on laadittava silloin, kun halutaan tehdä toimenpiteitä Natura-alueella. Alueen edellinen hoito- ja käyttösuunnitelma on vuodelta 2003. Se on järven eteläiseltä alueelta sen verran vanhentunut, ettei siinä esitettyjä toimenpiteitä voi enää sellaisenaan toteuttaa, Tuusulanjärven eteläosan toimenpidesuunnitelmaa valmisteleva kaavasuunnittelija Katja Gräsbeck kertoo

Tuusulalaiset haluaisivat avartaa näkymää järvelle Koskenmäen natura-alueen seudulla, jossa on huomioitava suojaisat vesialueet linnuille ja rantasoiden avoimena pitäminen. Toisaalta virkistyskäyttö paranisi, kun toteuttaisimme paremmat kulkureitit ja katselupaikat, uusisimme reitin länsirannalle sekä avaisimme järvinäköalan. Työ olisi jatkumoa Tuusulan viheraluestrategia- ja yleiskaavatyön yhteydessä saadulle palautteelle, jossa toivottiin Tuusulanjärven alueelle lisää kulkureittejä sekä alueen siistimistä.

Reunaehtoina ovat ...

  • Huomattava osa on Natura-aluetta
  • Lintudirektiivissä nimetyt lajit otettava huomioon
  • Virkistyskäyttöä palvelevat toimenpiteet alueille, joissa ei aiheuteta haittaa suojeltaville lajeille
  • Maisemanhoito toteutettava Naturan ehdoilla
  • Maanomistusoloja ei ole tarkasteltu

Tämän hetkinen projektimme kohdistuu Tuusulan kirkonrantaan, jossa voimakkaasti kasvanut aluskasvillisuus peittää upean näköalan Tuusulanjärvelle. Olemme saaneet kunnanpuutarhuri Pirjo-Riitta Pyysingiltä luvan karsia pajukkoa rannasta. Tämä on toteutettu kahdesti talkoovoimin 10.9.2016 ja 18.9.2016.

Jatkamme projektia 24.9 viikonloppuna.

Kuvassa talkoolaiset: Jussi Salonen, Kyösti Salonen, Marko Ceder, Ari Halme, Kimmo Matero ja Markus Meckelborg sekä työn tulosta tänään.


 

 

Tupulaiset Eloseminaarissa 14.8.2016 - Tuusulan Puolesta ry

Kokoonnuimme elokuiseen seminaariin 20 tupulaisen kesken Rusutjärven rannalle, Metsäpirtille. Eloseminaari oli raikas ja tunnelmallinen aloitus poliittiseen syksyyn Tuusulan puolesta

Elokuu on sadonkorjuun aikaa parhaimmillaan. Seminaarin aluksi Susanna Ode oli valmistanut tuorevihanneksista tomaattikeiton ja itsekasvattamistaan kurkuista salaatin. Paula Hyttinen tarjosi leipomansa herkulliset pullat kahvin kera. Seminaarin päätimme Metsäpirtin saunalla takka-makkaraa grillaten, saunoen ja Rusutjärvessä uiden.

Seminaarin pääaiheena oli tulevat kuntavaalit 9.4.2017.

Eloseminaarissa pohdimme valtuuston keväisiä päätöksiä, jotka yhdistyksessämme ovat olleet pitkän aktiivisen keskustelun kohteena – aloite kuntaliitoksesta Järvenpään kanssa, aloite neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä, päätös poliittisesta johtamisesta ja luottamushenkilöorganisaatiosta, päätös kotouttamisohjelmasta ja pakolaisten vastaanotosta, joukkoliikenteen kehittämisestä sekä taloudellisesti merkittävä päätös liittymisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin käyttäjäksi.

Päätimme myös aloittaa aktiivisen kunnallisvaaleihin valmistautumisen, jonka syyskokouksessa lokakuussa vahvistamme. Esiin nousi kerrassaan mahtavia ideoita vaalien voittamiseksi sekä riskejä, jotka on ratkaistava hyvissä ajoin ennen Tuusulanjärven ja Rusutjärven jäiden jäätymistä. Ryhmässämme on uusia idearikkaita ja analysoivia jäseniä, mutta tarvitsemme edelleen kokeneita substanssiosaajia ja neuvottelutaitoisia valtuutettujamme, jatkossakin.

Tupulaiset mukana lämpökeskuksen ympäristön raivaustalkoissa

Lämpökeskuksen alue talkoiden jälkeen maanantaina 11.7. Esimerkiksi tenniskenttä ei aiemmin näkynyt puiden takaa juuri ollenkaan.
Markus Meckelborg vastasi talkoiden metsurin töistä. Kuvassa myös yksi hänen tyttäristään.

Varuskunnan alueen lämpökeskuksen talkoita pidettiin perjantaina 8.7. ja nyt maanantaina 11.7.2016. Talkoolaisia kutsuttiin Tuusulan Facebook-ryhmässä netissä. Lyhyellä varoitusajalla keskellä heinäkuuta saatiin hyvä ja tehokas talkooryhmä tupulaisia ja muita tuusulalaisia kasaan, jolla metsittynyttä ja lähes umpeen kasvanutta aluetta päästiin taas avaamaan lähemmäs alkuperäistä tilaa.
Vaikka kahdetkin talkoot saivat aluetta avarammaksi, paljon on vielä tehtävänä. Alue kaipaa edelleen kolmattakin talkooiltaa. Korkea kasvillisuus ja vielä moni ajan mittaan väärään paikkaan kasvanut puu pitää raivata pois, jotta saamme tästäkin alueesta käyttökelpoisen esimerkiksi tapahtumille. Alue on kunnan käytössä vuokralla, mutta nykyisellään valtion Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa.
Talkoolaisetkin innostuivat ideoimaan lämpökeskuksen edustaa teatteri-, musiikki- ja urheilutapahtumien amfiteatteriksi. Itse lämpökeskuskin sai uudenlaisia taiteellisia sisustus- ja valaistusideoita talkoissa paikallaolleilta.
Lämpökeskuksen tulevasta kohtalosta on ollut paljon keskustelua viime aikoina paikallisissa lehdissä sekä myös teknisessä lautakunnassa ja virkamiestasolla. Lehtikirjoittelut ovat olleet erityisesti käytöstä poistetun lämpökeskuksen säilyttämisen puolesta kulttuurikohteena.

 

 

Kunnanvaltuusto äänesti lautakuntarakenteen uudistamisen, kuntalaisten osallistamisen vahvistamisen ja todennäköisen Tuusulan pormestarin puolesta

Vieko valtuuston päätös kohti sateenkaaren päätä?

Tuusulan kunnantalolla maanantaina 6.6. nähtiin poikkeuksellisen pitkä keskustelu Tuusulan kunnan poliittisen johtajuuden uudistamisesta.

Vuoden ajan ovat valtuustoryhmät tehneet töitä sekä lautakuntatason että aina korkeimman poliittisen hallinnon uudistamisen puolesta. Valtuustoryhmät ja niiden yhteinen toimikunta päätyivät lopulta kompromissiehdotukseen erityisesti kunnan poliittisen johtamisen osalta.

Lautakuntarakenteen uudistaminen ja kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen jäivät vähemmälle huomioille valtuuston keskustelussa. Uudistuskokonaisuus koostuu kolmesta eri osasta

  1. Poliittisen johtajuuden vahvistaminen, jossa pormestari yhdessä kansliapäällikön kanssa.
  2. Lautakuntarakenteen uudistaminen: Vähennämme lautakuntien määrää niin, että jäljelle jää kasvatus- ja sivistyslautakunta, kulttuuri-vapaa-aikalautakunta, kuntakehityslautakunta, tekninen lautakunta, edelleen sotelautakunta kunnes sosiaali-terveysasiat siirtyvät vuoden 2019 alusta maakuntien tehtäväksi. Tuusulassa säilyy lakimääräiset lautakunnat.
  3. Kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen ja uudistaminen: Kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien roolin, asiakaslähtöisyyden vahvistaminen sekä uudenlaisten verkostojen kehittäminen kuntalaisten, yhteisöjen ja sidosryhmien vuorovaikutuksen kasvattamiseksi.

Antti Kaikkonen ehdotti, että järjestetään kuntalaiskuuleminen kunnan poliittisen johtamisen mallista suoritetaan siinä vaiheessa, kun valtuusto arvioi kokemuksia uudesta poliittisen johtosäännöstä ja sen jatkuvuudesta. Ehdotuksesta äänestettiin ja katsottiin, että jonkinlainen kuuleminen voidaan järjestää. Kuulemistavasta ei tehty tässä yhteydessä päätöstä.

Valtuusto päätti edetä kohti joulukuun 2016 hallintosäännön uudistamista kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Tupun valtuustoryhmä oli valtuuston äänestyksissä yhtenäinen.

Vaalit.fi -sivuston logo.

Kunnallisvaalit lähestyvät

 

Kunnallisvaalit pidetään nykyisen tiedon mukaan sunnuntaina 9.4.2017.
Tuusulan puolesta ry haluaa jatkaa avoimempaa päätöksentekoa, kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja yhteistyön kehittämistä virkamiesten ja luottamushenkilöiden välillä osallistumalla kunnallisvaaleihin ja vaikuttamalla valtuustossa.

 

Tuusulan puolesta ry (Tupu) ei ole puolue, vaikka kunnanvaltuustossa onkin toiseksi suurin valtuustoryhmällään, vaan kotiseutuyhdistys. Tutustu historiaamme ja periaatteisiimme Tupu -välilehdellä.
Valtuustoryhmässämme on sekä sitoutumattomia että eri puolueiden jäseniä. Jos olet siis jo jonkin puolueen jäsen, voit silti olla tupulainen.


Etsimme nyt yhdistyksemme jäseniksi kiinnostuneita sekä mahdollisesti tuleviin kunnallisvaaleihin ryhmämme ehdokkaaksi lähteviä. Jäsenyyskaavake löytyy Jäsenyys-sivulta. Vaaliasioissa otathan yhteyttä Cecilia Veikkolaiseen:

cecilia.veikkolainen@tuusulanpuolesta.fi


Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat jäsenet. Yhdessä teemme onnellisemman Tuusulan.

Tupu on mukana Tuusulan tapahtumissa

 

Olemme mukana vuoden ympäri erilaisissa tapahtumissa.

Meidät tapaa Jokelassa, Kellokoskella
ja Hyrylässä markkinoilla ja vastaavissa tapahtumissa.

Tervetuloa mukaan toimintaan tai vain keskustelemaan
kanssamme Sinua kiinnostavista kunnallisista aiheista.

Tuusulan puolesta ry (Tupu) on puolueista riippumaton kotiseutuyhdistys. Se nousi vuoden 2012 vaaleissa toiseksi suurimmaksi valtuustoryhmäksi kahdellatoista (12) valtuutetulla 51:stä. Tällä hetkellä Tupun valtuustoryhmään kuuluu 11 valtuutettua.

Tupulaiset edustavat eri kylien ja alueiden asukkaita ja tuovat paikallista asiantuntemustaan päätöksentekoon.

Tupu ry:n hallitus 2016

Syyskokous 26.11.2015

Tuusulan puolesta ry (Tupu) valitsi syyskokouksessa yhdistykselle hallituksen vuodelle 2016. Vasemmalta Toni Luode, Matti Heikkilä, Marko Ceder, Margita Winqvist, Cecilia Veikkolainen ja Pirjo Rahkala.

Puheenjohtajana jatkaa Margita Winqvist.

Tupu on puolueista riippumaton kotiseutuyhdistys. Valtuustoryhmäämme kuuluu 11 kunnanvaltuutettua. Tupulaiset edustavat eri kylien ja alueiden asukkaita ja tuovat paikallista asiantuntemustaan päätöksentekoon, avoimesti.

Tuusulan puolesta ry (Tupu) on puolueista riippumaton kotiseutuyhdistys. Se nousi vuoden 2012 vaaleissa toiseksi suurimmaksi valtuustoryhmäksi kahdellatoista (12) valtuutetulla 51:stä.

Tupulaiset edustavat eri kylien ja alueiden asukkaita ja tuovat paikallista asiantuntemustaan päätöksentekoon.

Tupulaisten avoin nuotioilta kesäkuussa Ruotsinkylässä.

A photo posted by Tuusulan puolesta ry TuPu (@tuusulanpuolesta) on