Tupu på svenska

Också på svenska i Tusby…
 

Gruppen Tuusulan puolesta som kallas TUPU, har blivit en betydande påverkare i Tusby kommunalpolitik.  Vi har bevisat, att en hembyggds förening klarar sig bra bland politiska beslutsfattare.

TUPU är nära invånarna i kommun.  Vi fungerar ärligt, öppet och igenomskinligt . Den viktigaste målsättningen också för kommande fullmäktigeperiod är, att få igång allmän diskussion och uppmuntra folk att delta i egna hembyggds ärenden.

Tuusulan puolesta ry är en hembyggds förening och är inte bunden vid någon politisk grupp. Nu är vi den tredje största kommunfullmäktige gruppen, 12  fullmäktigeledamöter och en hel del representanter i alla kommunens nämnder. TUPU har också förtroendeuppdrag över kommungränserna.

Vi är också med i församlingens verksamhet. 

Kontakta oss...