Tupu

Tuusulan puolesta ry, Tupu, on vahva, puolueista riippumaton kotiseutuyhdistys avoimen ja demokraattisen päätöksenteon puolesta. Osallistuimme kuntavaaleihin ensimmäisen kerran 2004 ja vuoden 2012 vaaleissa nousimme valtuuston toiseksi suurimmaksi ryhmäksi 12 valtuutetulla. Tupulaiset vaikuttavat myös kirkkovaltuustossa ja ylikunnallisessa päätöksenteossa.​

Puoluerajat ylittävä Tupu haluaa kehittää vaikuttamista kuntalaisen näkökulmasta. Joukossamme on sekä puolueisiin sitoutumattomia että eri puolueiden jäseniä. Meitä yhdistää tahto tuoda päätöksentekoon aitoa kumppanuutta kuntalaisten, viranhaltijoiden, puolueiden ja muiden ryhmittymien kesken – Tuusulan omista näkökohdista.

Tupu syntyi kuntalaisten aktiivisuudesta

Tupun historia juontaa alkunsa valtuustokaudelle 2001–2004. Tuolloin Tuusulan poliittisissa toimintatavoissa tapahtui voimakas muutos, kun kotikuntamme asioita koskevat päätökset siirtyivät kahden suurimman valtuustoryhmän kabinetteihin. Joukko valtuutettuja koki, että päätöksiä ei tehty enää yhteistyön ja kumppanuuden hengessä, vaan yhteisen edun tilalle tuli oma tai puolueen etu.

Tuusulassa ajauduttiin edustuksellisen demokratian kriisiin, kun kunnan korkeinta päätösvaltaa käyttävä kunnanvaltuusto ja osa kunnanhallituksesta käytännössä sivuutettiin päätöksenteosta. Valtuustokauden alussa oli myös nähtävissä painostusta niitä virkamiehiä kohtaan, jotka eivät toimineet valtaryhmittymien ohjauksessa.

Eräs valtuutetuista aloitti yli puoluerajojen keskustelut, joissa pohdittiin, mitä asian ratkaisemiseksi olisi tehtävissä: kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia lisättävä ja kehitettävä.

Kuntalaisten tulee voida vaikuttaa suoraan heitä kiinnostaviin ja heitä koskeviin asioihin, eikä yhdenkään ryhmän etu ei saa mennä kuntalaisten edun edelle. Näistä periaatteista ja 20 kuntalaisen aktiivisuudesta syntyi Tuusulan kunnantalolla 28.10.2003 puoluerajat ylittävä kotiseutuyhdistys Tuusulan puolesta ry, Tupu.

Tulevalla valtuustokaudella 2005-2008 Tupulla oli jo kolmetoista valtuutettua ja luottamushenkilöedustus kaikissa lautakunnissa. Seuraavissa vaaleissa (2008 ja 2012) nousimme Tuusulan toiseksi suurimmaksi valtuustoryhmäksi. Parhaillaan valmistaudumme huhtikuussa 2017 järjestettäviin kuntavaaleihin, joista saat lisätietoa tästä linkistä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan Tupun toimintaan ja ehdokkaaksi!